субота, 25 січня 2014 р.

Творча група шкільних бібліотекарів

План роботи творчої групи на 2012-2014 рр.

 Проблема: Інформаційно-комунікаційні технології
у роботі шкільної бібліотеки
Керівник групи – Ружанська Тетяна Валентинівна,  провідний бібліотекар Помічнянської №3.
    Члени групи:
1.      Купріяненко Ніна Іванівна – бібліотекар Помічнянської ЗШ №1.
2.      Запорожець Раїса Вікторівна – бібліотекар Помічнянської ЗШ  №2.
3.      Гуржос Любов Григорівна –  бібліотекар першої категорії Добровеличківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1
4.      Молєва Тетяна Анатоліївна –  провідний бібліотекар Добровеличківського НВК №2.
Куратор: Клібанович Любов Афанасіївна, бібліотекар РМК відділу освіти.


Засідання 1. (Вересень, 2012)
Тема. Інформаційно-комунікаційні технології – найважливіші рушії революції суспільства.
Практикум.
1.              Використання інформаційних технологій у шкільній бібліотеці
2.              Форми використання інформаційних технологій
Результати засідання. Дискусія «ІКТ у бібліотеці. Форми роботи».

Засідання 2. (Грудень, 2012)
Тема. Інформаційна компетентність читачів як засіб формування розуміння ролі інформації в житті суспільства.
Практикум.
1. Як зацікавити дитину читанням?
2.  Бібліотерапія: мистецтво чи наука?
Результати засідання. Дискусія «Методи залучення учнів початкової школи до шкільної бібліотеки».

Засідання 3. (Травень, 2013)
Тема. Професіоналізм + креативність – базові елементи розвитку інформаційного та культурного простору.
Практикум.
1.  «Нестандартні» виставки та новітні інформаційні технології у виставковій роботі.
2.    Поради до створення виставок в форматі «PowerPoint».
Результати засідання. Дискусія «Шкільна бібліотека та інноваційні технології».
Засідання 4. (Жовтень, 2013)
Тема. Використання комп’ютерних технологій у шкільній бібліотеці.
Практикум.
1.     Модель комп’ютерних технологій у бібліотеці.
2.      Мультимедіа в масовій роботі бібліотеки.
Результати засідання. Обговорення «Використання електронних презентацій на бібліотечних уроках».

Засідання 5. (Січень, 2014)
Тема. Наочність у роботі шкільної бібліотеки.
Практикум.
1. Плакати, стенди – помічники у роботі бібліотекаря.
2. Технології роботи. Друкована продукція шкільної бібліотеки: пам’ятки, флайєри, брошури, буклети тощо.
Результати засідання. Диспут «Чи потрібна реклама шкільній бібліотеці?»

Засідання 6. (Травень, 2014)
Тема. Проектна діяльність шкільної бібліотеки.
Практикум.
1.  Бібліотечні проекти - нові можливості нового покоління.

Результати засідання. Обговорення «Використання методу проектів у роботі шкільної бібліотеки – шлях до популяризації дитячого читання»

Звіт про районний конкурс "Шкільна бібліотека"

ЗВІТ
про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу
 «Шкільна бібліотека»


          Згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства культури України від 25.01.2012 р. № 61/58, та наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 29.03.2013 р. № 158 «Про затвердження Положення про обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» проведено районний етап даного конкурсу.
          З метою організованої підготовки до конкурсу виданий наказ від 6.09.2013 року № 311 «Про проведення районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека», який затверджено складом оргкомітету та журі.
          В конкурсі взяли участь бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів: Помічнянської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3, Тишківських ЗШ І-ІІІ ступенів № 1,2, Липнязької ЗШ І-ІІІ ступенів № 1, Піщанобрідської ЗШ І-ІІІ ступенів.
          Бібліотекарі Тишківських ЗШ І-ІІІ ступенів № 1,2, Піщанобрідської ЗШ І-ІІІ ступенів підготували матеріали у номінації «Сучасній школі – сучасну бібліотеку». У номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу» взяли участь бібліотекарі Липнязької ЗШ І-ІІІ ступенів № 1, Пом ічнянської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3.
          Найбільш змістовна, різнопланова робота в номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу» представлена Ружанської Т.В. бібліотекарем Помічнянської ЗШ І-ІІІ ступенів № 3. В матеріалах висвітлено досвід з впровадженням у діяльність шкільної бібліотеки сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Це дало позитивні результати щодо навчання та виховання учнів, надання їм оптимальних можливостей для отримання освіти й високої інформаційної культури.
Бібліотекар планує свою роботу так, щоб бібліотека якнайкраще відповідала запитом учнів і педагогів, забезпечувала потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надавала систематичну допомогу - учням в опануванні знань з шкільних предметів, педагогам – в опануванні нових педагогічних технологій, адміністрації – в організації методичної роботи в школі, керівництва і контролю за станом навчально-виховної роботи, батькам – у пошуку нових підходів до розвитку своїх дітей.
          В матеріалах представлена робота районної творчої групи керівником якої є Ружанська Т.В. З 2008 року творча група працювала над проблемою: «Формування у школярів інформаційної культури та культури читання».
          Під час занять проводилися засідання круглого столу, майстер-класи, диспути, тренінги. Досвід роботи творчої групи з даної теми систематизовано у посібних для бібліотекарів.
На даний час учасники творчої групи працюють над проблемою «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі шкільної бібліотеки». Розроблено ряд засідань. Представлено багато позакласних бібліотечних заходів, сценаріїв для загально шкільних лінійок.
          Бібліотекар друкувала свої розробки на сторінках фахових журналів та газет «Шкільна бібліотека», «Педагогічний вісний», ШБІЦ (шкільний бібліотечно-інформаційний центр), «Освітянське слово», «Журавлик», районна газета «Сільське життя».
          В номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу також взяла участь бібліотекар Липнязької ЗШ І-ІІІ ступенів № 1, яка представила досвід з функціонування бібліотеки в умовах упровадження нових освітніх стандартів та використання інформаційних ресурсів. Але в роботі не повністю розкрито використання різноманітних форм і методів сучасних технологій в роботі з читачами.
Матеріали бібліотекарів Тишківських ЗШ І-ІІІ ступенів № 1,2, Піщанобрідської ЗШ І-ІІІ ступенів представлених в номінації «Сучасній школі – сучасну бібліотеку», не повністю розкрито тему, не представлено проект із модернізації бібліотеки, перетворення її на сучасний бібліотечно-інформаційний центр, культурно-просвітницький центр закладу, відсутні додатки, свої матеріали друкували тільки в районній газеті.
          Матеріали бібліотекарів Тишківських ЗШ І-ІІІ ступенів № 1,2, Піщанобрідської ЗШ І-ІІ ступенів неповністю відповідають вимогам Положення до конкурсу.
Враховуючи результати роботи та відповідність наданих матеріалів Положенню, журі конкурсу визначило одного переможця в номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу» стала Ружанська Т.В.

          За результатами конкурсу виданий наказ начальника відділу освіти, молоді та спорту від 15.01.2014 р. № 13, який направлений в навчальні заклади району.

Паспорт бібліотеки

Паспорт
бібліотеки _______________________________________________________________
(повне найменування навчального закладу)
________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу)
1. Загальні відомості
1) завідувач бібліотеки   ____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
2) місце знаходження бібліотеки    ___________________________________________
3) контактний телефон   ____________________________________________________
4) електронна пошта бібліотеки      ___________________________________________
5) Web-сторінка бібліотеки:     _______________________________________________
2. Матеріально-технічні умови діяльності бібліотеки:
1) загальна площа бібліотеки     ______________________________________________
2) абонемент    ____________________________________________________________
3) читальний зал    _________________________________________________________
4) наявність книгосховища для навчального фонду    ____________________________
5) оргтехніка        __________________________________________________________
6) вихід в Інтернет     _______________________________________________________
3. Основні показники діяльності бібліотеки:
1)  основний бібліотечний фонд (без урахування підручників) ____________________
–  книги та брошури _____ __________________________________________________
–  періодичні видання (всього)  ______________________________________________
для учнів __________ ; для вчителів _________ ; для бібліотечних працівників ______
–  фонд підручників ________________________________________________________
–  для учнів 1-4-х класів ___________; для учнів 5-9-х класів _____________________;
–  для учнів 10-11-х класів    _________________________________________________
4. Робота з користувачами:  
1)  загальна кількість користувачів (станом на ____)  ____________________________
  учнів _________ ;   вчителів ____________ ;   батьків ___________ ;  
представників місцевих громад ________________;  інші _________________________
2)   загальна кількість відвідувань  ____________________________________________
3)  кількість книговидач    ___________________________________________________
5. Інформаційна робота:
1) заходи з формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної, читацької культури учнів  ____________________________________________________________
2)  інші заходи  __________________________________________________________
3)  виставкова діяльність   ___________________________________________________

 
  Керівник установи/навчального закладу                     _______________________            

                                                                                 (підпис)

Рекомендації щодо матеріалів конкурсу "Шкільна бібліотека"

Рекомендації
щодо оформлення матеріалів для участі у обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»

Конкурсні матеріали повинні бути оформлені відповідно до вимог,  та на основі рекомендацій, затверджених наказом управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 29.03.2012 р. № 158  «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у 2013/2014 навчальному році». 
Матеріали подаються в друкованому та електронному вигляді. Обсяг матеріалів із додатками має бути оптимальним і не повинен перевищувати      50 сторінок формату А4.
Згідно з номінаціями, зазначеними у додатку 1 цього наказу, основна робота може бути подана учасником у формі: проекту, опису досвіду роботи, портфоліо або опису-анотації (презентації) веб-ресурсу.
При підготовці конкурсних матеріалів слід враховувати нижчезазначені рекомендації:
·       Зміст викладають на новій сторінці під заголовком «Зміст» посередині рядка. До змісту включають усі заголовки (без змін) структурних частин: розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів (якщо вони мають заголовки) і додатків із зазначенням сторінок, на яких вони розміщені.
·       Вступ має містити обґрунтування вибору теми, із зазначенням її актуальності. Коротко висловлюється оцінка стану питання, формулюється мета і завдання роботи.
·       Основна частина. При складанні основної частини слід практично оцінити власний досвід, проаналізувати фактичний матеріал і продумати, як стисло, логічно та лаконічно його викласти. У процесі написання тексту слід дотримуватися плану.
Робота може доповнюватися ілюстративним матеріалом та таблицями, що  дозволяє стисло та наочно подати результати власного досвіду в конкретній і зрозумілій формі, пояснити цифрові дані та взаємозв’язок між ними. Основними видами ілюстративного матеріалу в роботах можуть бути: схема, діаграма, графік, фотографія. Кожна ілюстрація має відповідати тексту.
Ілюстрації та таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Якщо в тексті відсутні безпосередні посилання на ілюстративний матеріал, тоді його доцільно  розташовувати в додатках. У процесі аналізу й узагальнення матеріалу слід дотримуватися наукової етики. Кожна цитата, кожна авторська думка, що були використані у тексті роботи, обов’язково мають супроводжуватися посиланням на джерело. (При цитуванні джерела чи посиланні на нього у тексті роботи ставляться квадратні дужки, в яких зазначається порядковий номер джерела у списку використаних джерел та номер сторінки, використаної у роботі, наприклад [5, 10]).
·       Висновки мають бути продуманими, чіткими, точними та конкретними, логічно випливати з проведеного аналізу, відповідати поставленим завданням. Тут подаються найважливіші теоретичні та практичні результати власного досвіду. Доцільно у висновках також провести оцінку значущості результатів роботи з точки зору їх упровадження.
·       Додатки містять допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів. Кожний додаток починається з нового аркуша (сторінки) із вказівкою у правому верхньому куті слова «Додаток», надрукованого прописними буквами, і має змістовний заголовок.
 Якщо в роботі більше одного додатка, їх нумерують послідовно арабськими цифрами, наприклад: Додаток 1, Додаток 2 і т.д.
·       Список використаних джерел містить перелік книг, статей, різних документів використаних у роботі. До списку вносяться джерела, процитовані у роботі, та ті, на які були посилання.
 Список використаних джерел може бути поданий в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або назв праць  чи у порядку згадування джерел у тексті за наскрізною нумерацією.
Відомості про літературні джерела оформлюються відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць, їх авторів та повних вихідних даних джерела.
·        Матеріали в електронному вигляді подаються на окремому носії.
 Носій повинен вміщувати лише ті файли, назви яких мають відповідати його текстовій частині.
 З метою належного оброблення цих матеріалів текстову частину роботи (з усіма структурними частинами) слід подавати в одному файлі програми Microsoft Word, шрифт - Times New Roman, кегль - 14, інтервал -1,5.

 Презентації подаються тільки в електронному вигляді оптимального обсягу із зазначенням: найменування конкурсу, номінації, теми, прізвища, ім’я, по батькові учасника, посади, найменування навчального закладу, міста (села).

"Шкільна бібліотека"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки, молоді
та спорту України,
Міністерства культури
України
25.01.2012  № 61/58
         
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 лютого 2012 р.
за № 209/20522


ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека»

І. Загальні положення

 1.1. Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» (далі - конкурс) проводиться Мiнiстерством освіти i науки, молоді та спорту України (далі - МОНмолодьспорт України), Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (далі - Інститут) спільно з Міністерством культури України (далі - Мінкультури України), Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В.О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України (далі - ДНПБ України).

 1.2. Конкурс проводиться з метою залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві та підвищення престижу бібліотечної професії.

 1.3. Основними завданнями конкурсу є:

 оптимізація діяльності шкільних бібліотек щодо залучення дітей до читання, формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної та читацької культури учнів;

 виявлення інноваційного досвіду роботи шкільних бібліотекарів, творчо працюючих керівників, педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, працівників управлінь освіти місцевих органів виконавчої влади та методистів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які координують діяльність шкільних бібліотекарів;

 підвищення рівня професійної компетентності шкільних бібліотекарів та сприяння підняттю престижу цієї професії;

 привернення уваги місцевих органів виконавчої влади, громадськості до проблем розвитку бібліотечної справи у загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах;

 поширення та впровадження кращого бібліотечного досвіду загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

 1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, управлінь освіти місцевих органів виконавчої влади, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти.

 1.5. Інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту України, Мінкультури України та Інституту, інститутів післядипломної педагогічної освіти, а також у засобах масової інформації не менше як за півроку до початку проведення 1-го етапу конкурсу.

ІІ. Учасники конкурсу

 2.1. Учасниками конкурсу можуть бути бібліотекарі, керівники і педагогічні працівники загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів усіх типів і форм власності, працівники управлінь освіти місцевих органів виконавчої влади та методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти (далі - учасники).

 2.2. Учасники мають право після завершення кожного етапу конкурсу ознайомитись з експертною оцінкою журі.

ІІІ. Умови, строки проведення конкурсу

 3.1. Конкурс проводиться один раз на три роки, починаючи з 2013/2014 навчального року.

 3.2. Конкурс проводиться в номінаціях, які один раз на три роки визначаються організаційним комітетом всеукраїнського етапу відповідно до завдань конкурсу і затверджуються наказом МОНмолодьспорту України.

 3.3. Конкурс проводиться поетапно:

 1-й етап: міський, районний - листопад - грудень;

 2-й етап: міський (у містах Києві та Севастополі), обласний, республіканський в Автономній Республіці Крим - лютий - березень - за участю конкурсантів першого етапу, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій;

 3-й етап: всеукраїнський - травень - червень - за участю конкурсантів другого етапу, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій.

ІV. Організаційний комітет і журі конкурсу

 4.1. Для проведення конкурсу, підбиття його підсумків один раз на три роки формуються організаційні комітети, а для визначення кращого досвіду учасників - журі, склад, строки роботи яких затверджуються наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а всеукраїнського етапу - наказом МОНмолодьспорту України за поданням Інституту.

 4.2. До складу організаційних комітетів 1-го та 2-го етапів конкурсу включаються працівники управлінь освіти та управлінь культури місцевих органів виконавчої влади, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, представники громадських організацій, видавництв (за згодою).

 4.3. До складу організаційного комітету всеукраїнського етапу включаються працівники МОНмолодьспорту України, Мінкультури України, Інституту, ДНПБ України, фахівці науково-методичних установ, представники громадських організацій, видавництв (за згодою).

 4.4. Очолює організаційний комітет голова.

 Голова організаційного комітету здійснює розподіл повноважень між його членами і керує роботою з організації проведення конкурсу.

 Секретар організаційного комітету:
 приймає конкурсні матеріали;
 забезпечує ведення документації;
 забезпечує збереження конкурсних матеріалів, поданих на конкурс.

 Члени організаційного комітету:
 забезпечують порядок проведення конкурсу;
 надають науково-методичну і практичну допомогу учасникам;
 вносять пропозиції щодо нагородження переможців, лауреатів, учасників конкурсу;
 сприяють висвітленню результатів конкурсу у фахових виданнях і засобах масової інформації;
 не втручаються в процес оцінювання конкурсних матеріалів.

 4.5. Районні (міські) організаційні комітети не пізніше 20 січня 2014 року надсилають відповідним обласним, в Автономній Республіці Крим - республіканському, в містах Києві та Севастополі - міським організаційним комітетам звіти та копії завірених в установленому порядку наказів відділів освіти районних (міських) державних адміністрацій про підсумки проведення 1-го етапу конкурсу, матеріали учасників, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій.

 4.6. Міські (міст Києва та Севастополя), обласні, республіканський в Автономній Республіці Крим організаційні комітети надсилають організаційному комітету всеукраїнського етапу не пізніше 15 квітня 2014 року звіти та копії завірених в установленому порядку наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про підсумки проведення 2-го етапу конкурсу, матеріали учасників, які набрали найбільшу кількість балів у кожній із заявлених номінацій.

 На всеукраїнський етап конкурсу матеріали надсилаються на адресу Інституту: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 03035, м. Київ, вул. Урицького, 36, кім. 220.

 4.7. Журі формується з науково-педагогічних працівників обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, ДНПБ України, науково-методичних установ, керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, бібліотекарів, переможців конкурсу у попередні роки, представників громадськості (за згодою).

 До складу журі не можуть входити особи, які є учасниками конкурсу.
 Рекомендована кількість членів журі - 11 осіб.

 4.8. Журі очолює голова.

 Голова журі:
 організовує роботу журі;
 забезпечує об'єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів;
бере участь у визначенні переможців і лауреатів конкурсу.

 4.9. Члени журі:

 здійснюють експертизу матеріалів, поданих на конкурс;
 заповнюють бланки відомостей експертної оцінки;
 забезпечують об'єктивність експертної оцінки конкурсних матеріалів;
 визначають переможців і лауреатів конкурсу.

 4.10. Секретар журі:
 систематизує матеріали відповідно до заявлених номінацій;
 забезпечує ведення документації конкурсу;
 не має права голосу та не бере участі у визначенні переможців і лауреатів конкурсу.

 4.11. Результати проведення всіх етапів конкурсу оформляються протоколами засідання журі, які підписують голова, секретар та члени журі.

V. Вимоги щодо участі у конкурсі

 5.1. Конкурсні матеріали повинні включати:
 анкету учасника за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення;
 паспорт бібліотеки навчального закладу за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення;
 титульний аркуш, на якому зазначаються: найменування конкурсу, номінація, тема досвіду, прізвище, ім'я та по батькові учасника (учасників), посада (посади), найменування навчального закладу, місто (село), область;
 зміст роботи із вказівкою сторінок;
 опис досвіду роботи в рамках визначеної номінації;
 список використаних джерел;
 додатки (за наявності) з обов’язковим посиланням на них в описі досвіду роботи.

 5.2. Опис досвіду роботи надається українською мовою, додатки - мовою, якою ведеться викладання в навчальному закладі.

 5.3. Матеріали подаються в друкованому та електронному (на диску) вигляді.

 Обсяг матеріалу має бути не більше 50 сторінок формату А4 (шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5) і містити різного характеру авторські методичні розробки, презентації.

 Презентації слід подавати тільки в електронному вигляді.

 5.4. Конкурсні матеріали, які не відповідають вимогам, зазначеним у цьому розділі, та подані пізніше ніж за 10 календарних днів до початку 1-го етапу конкурсу, не розглядаються.

VI. Визначення переможців і лауреатів конкурсу,відзначення учасників

 6.1. Визначення переможців і лауреатів у кожній із заявлених номінацій конкурсу здійснюється за критеріями, які визначаються організаційним комітетом всеукраїнського етапу один раз на три роки і затверджуються наказом МОНмолодьспорту України.
 6.2. У кожній із заявлених номінацій конкурсу визначається один переможець. Переможцем конкурсу вважається учасник, який набрав за результатами 3-го етапу найбільшу кількість балів.
 6.3. Лауреатами конкурсу вважаються учасники, які набрали за результатами 3-го етапу найбільшу кількість балів і ввійшли до першої п’ятірки найкращих.
 6.4. Переможці та лауреати конкурсу нагороджуються цінними подарунками організаційним комітетом всеукраїнського етапу, а також можуть бути нагороджені відомчими відзнаками.
VII. Зберігання, публікація матеріалів,надісланих на конкурс, та фінансування конкурсу
 7.1. Матеріали, надіслані на конкурс, зберігаються три роки в Інституті, який здійснює формування банку кращого бібліотечного досвіду учасників всеукраїнського етапу та забезпечує його популяризацію.
 7.2. Матеріали, подані у вигляді друкованих видань, передаються до фонду ДНПБ України.
 7.3. Результати всеукраїнського етапу конкурсу узагальнюються відповідним наказом МОНмолодьспорту України та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту України, Мінкультури України, Інституту, у фахових друкованих виданнях.
 7.4. Фінансові витрати на підготовку і проведення конкурсу здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Директор Департаменту
загальної середньої
та дошкільної освіти                                  О.В. Єресько


Директор Департаменту
формування державної
політики у сфері культури,
мистецтв та освіти                                  Л.П. Гомольська

Кращий читач року - 2013

     З метою розширення читацького світогляду, уявлення учнів про значення книги в житті людини, сприяння розвитку допитливості, інтересу до книжок, формування читацьких смаків та бережливого ставлення до книжок 25 лютого проведено районний конкурс дитячого читання "Найкращий читач" 2013 року. Конкурс проходив у два етапи: шкільний, участь у якому брали учні 6-7 класів, та районний - для переможців І етапу відповідно до заявок.
    В конкурсі взяли участь 15 учнів з 10 навчальних закладів району (Тернівський НВК, Добровеличківський НВК №2, Тишківські ЗШ №1, №2, Добровеличківська ЗШ  №1, Олексіївська ЗШ, Гнатівська ЗШ, Помічнянські ЗШ  №1, №3, Липнязька ЗШ).
    Протягом конкурсу учасники представляли на розгляд журі свої читацькі щоденники,  розповідали про улюблену книгу та демонстрували уміння  аргументовано висловлювати думку щодо прочитаного, напам’ять читали вірші, гуморески, давали відповіді на питання конкурсу «Ерудит».
      За результатами 4-х конкурсів переможцями стали:
серед учнів 6-х класів - Середа Владислав (Помічнянська №3),
серед учнів 7 класів -  Шевченко Валентина (Липнязька ЗШ №1).
      Учасники та  переможці конкурсу відзначені подарунками завдяки спонсорській підтримці  Бурсука С.Ф. та Стрільця О.В. 


Щодо бібліографічного опису документів

Бібліографічний опис документів як один із процесів їх наукової обробки

Бібліографічний опис документа - один із важливих процесів наукової обробки документів (аналітико-синтетичної обробки документів). Бібліографічний опис - це записана за певними правилами множина бібліографічних даних, що ідентифікують (уточню­ють) документ. Бібліографічний опис є основою для створення, ведення всіх бібліотечних каталогів, бібліо­графічних й інформаційних видань, автоматизованих банків даних про документи. Бібліотекар повинен во­лодіти методикою складання бібліографічного опису, тобто сукупністю прийомів і правил, які використову­ються в процесі складання бібліографічного опису.
Сьогодні в Україні діють такі державні стандарти щодо складання бібліографічного опису документів:
1.                   Бібліографічний  запис.   Бібліографічний  опис. Загальні вимоги і правила: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. - Чинний   від   2007-07-01   (на   основі  міждержавного ГОСТ 7.1 - 2003).
Це основний стандарт, який регламентує загальні правила складання описів різних видів документів, його введено на заміну п'яти раніше діючих стан­дартів:
·             ГОСТ 7.1-84 Библиографическое описание до­кумента. Общие требования и правила составления;
·             ГОСТ 7.16-79 Библиографическое описание нотных изданий;
·             ГОСТ 7.18-79 Библиографическое описание картографических изданий;
·             ГОСТ 7.34-81 Библиогра­фическое описание изоизданий;
·             ГОСТ 7.40-82 Библио­графическое описание аудиовизуальных материалов.

2.            Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні ви­моги і правила складання: ДСТУ ГОСТ 7.80-2007 (на основі   міждержавного   ГОСТ   7.80-2000).   Стандарт встановлює загальні вимоги до заголовка бібліогра­фічного запису і правила його складання: набір ві­домостей, послідовність їх наведення, застосування розділових знаків.
3.            Під   час   складання   бібліографічного   опису можна   застосовувати   скорочення   слів   і   словоспо­лучень, які мають відповідати вимогам стандартів:
·       ДСТУ 3582-97 Скорочення слів в українській мові у
бібліографічному описі. Загальні вимоги та прави­ла;
·       ГОСТ 7.12-93 Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила;
·       ГОСТ 7.11-78 Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании.

Об'єктами складання бібліографічного опису є всі види опублікованих (у тому числі й депонованих) і неопублікованих документів на будь-яких носіях - книги, серіальні та інші продовжувані ресурси, нотні, картографічні, аудіовізуальні, образотворчі, нормативні й технічні документи, мікроформи, елек­тронні ресурси, інші тривимірні штучні чи природні об'єкти, складові частини документів, групи однорід­них і різнорідних документів.
Об'єкти опису можуть складатися:
-        з однієї частини (одночастинні об'єкти);
-        двох чи більше частин (багаточастинні об'єкти).
Залежно від об'єкту опи­су відрізняють:
-        однорівневий (містить один рівень). Його складають, як правило, на одно­частинний документ і завершений багаточастинний документ в цілому.
-        багаторівневий (містить два і більше рівнів). Його складають на багаточастинний документ - багатотомний та серіальний або на окрему одиницю чи групу фізичних одиниць багаточастинного документа - один чи декілька томів (випусків» номе­рів, частин) багатотомного чи серіального документа.
-        аналі­тичний бібліографічний опис (складають на частину документа -статтю, оповідання, главу, розділ, рецензію).

Бібліографічні відомості наводяться в описі в тому вигляді, в якому вони подані у джерелі інформації. Джерелом інформації для складання бібліографічно­го опису є документ у цілому. У разі необхідності можна навести відомості, що запозичені із джерел поза документом.
Головним джерелом інформації є елемент доку­мента, який уміщує основні вихідні та аналогічні їм відомості, - титульний аркуш, титульний екран, ети­кетка, наклейка тощо.
Перед елементами та областями у бібліографічному описі ставлять знаки приписаної пунктуації (за ста­рою термінологією - умовні розділові знаки). На від­міну від звичайних граматичних знаків, знаки при­писаної пунктуації виконують розпізнавальні функції областей (зон) та елементів.
У ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 вперше підкреслено, що для розрізнення приписаної та граматичної пунктуації застосовують проміжок в один друкований знак до і після приписаного знака.
Виняток становлять крапка і кома - проміжок став­лять тільки після них.
Знаки крапка з комою та три крапки до винятків не відносяться.

 Бібліографічний опис складається за схемою:

Заголовок бібліографічного запису. Основна назва [Загальне позначення матеріалу] = Пара­лельна назва: підназва / відомості про відпові­дальність. - Відомості про видання / відомості про відповідальність, що стосуються видання, до­даткові відомості про видання. - Зона специфіч­них відомостей. - Місце видання: ім'я видавця, дата видання. - Специфічне позначення матеріа­лу і обсяг: інші відомості про фізичну характерис­тику; розмір + супровідний матеріал. - (Основна назва серії / відомості про відповідальність, що стосуються серії, ISBN; номер випуску серії). - Примітки. - Стандартний номер = Ключова наз­ва: умови доступу й ціна.
  
 (курсивом позначені обов'язкові бібліографічні елементи)

Бібліографічний опис складається з областей (зон)

ü  Область назви і відомостей про відповідальність міс­тить інформацію, що розкриває і пояснює основну наз­ву, в тому числі іншу назву, відомості про вид, жанр, призначення твору, зазначення про те, що документ є перекладом з іншої мови тощо.
До цієї області вперше введено новий елемент - загальне позначення матері­алу. Це факультативний елемент, який доцільно наво­дити в описах для інформаційний масивів, що уміщу­ють відомості про документи різних видів.
Загальне по­значення матеріалу уможливлює визначення знакової природи документа (текст, ноти, карти, зображення, шрифт Брайля тощо) чи фізичну форму об'єкта опису (мікроформа, електронний ресурс). Загальне позначен­ня матеріалу наводять після основної назви з великої літери у квадратних дужках.

ü  Область видання містить відомості про видання, які наводять у формулюваннях та в послідовності, зазначеній у джерелі інформації: порядковий номер видання не виноситься на перше місце, як це було раніше. Додаткові відомості про ви­дання (виправлене, доповнене, стереотипне, переробле­не тощо) та перші відомості про відповідальність, що відносяться до конкретного зміненого видання твору, є обов'язковими елементами.

ü  Область специфічних відо­мостей. Використовується під час опису об'єктів, що є особливим видом публікацій або розміщені на спе­цифічному носії (картографічні, нотні, серіальні до­кументи; стандарти та технічні умови; патентні документи, а також електронні ресурси).

ü  Область вихідних даних містить відомості про місце видання, ім'я видавця, що наводять у формі та відмінку, зазна­чених у джерелі інформації.
ü  В області фізичної харак­теристики вміщують відомості про фізичну форму документа та його кількісну характеристику.

ü  Область серії. Обов'язковими елементами області серії є: основ­на назва серії та підсерії, Міжнародний стандартний номер серіального видання SBN), номер випуску се­рії та підсерії.

ü  Область приміток містить додаткову інформацію про документ, яка не увійшла до інших областей: про мову тексту видання, довідковий апарат, зміст твору, наклад тощо.

ü  Область стандартного но­мера (або його альтернативи) і умов доступу містить І8ВМ, ключову назву, ціну.

Залежно від вибору першого елемента бібліографіч­ного опису виділяють опис під заголовком і під назвою.
Заголовок - це елемент бібліографічного запису, який розташовується попереду бібліографічного опису і при­значений для упорядкування та пошуку бібліографіч­них записів. Заголовок може містити ім'я особи - авто­ра, укладача, збирача; назву організації. У заголовку основного запису наводять ім'я одного автора.

Приклади бібліографічних описів книг

Під іменем індивідуального автора
На книги, які видані із зазначенням одного, двох або трьох авторів складається бібліографічний опис під заголовком.

Книга одного автора
Барка В. Жовтий князь [Текст] / Василь Барка; упорядк. тексту та передм. Г.М. Кудрі. -X.: Ранок, 2003. - 300, [4] с.; 20 см. - (Програма з літерату­ри). - ІSBN 966-679-995-2.

Книга двох авторів
Складаючи опис книги двох і трьох авторів, у за­головку вказують лише прізвище одного, найчастіше першого з наведених, іноді першого за алфавітом. Відомості про всіх авторів уміщують у відомостях про відповідальність.
Кушнаренко Н.М.  Наукова обробка документів [Текст]: підручник / Н.М. Кушнаренко, В.К. Удалова.  - 4-те вид., перероб.  і доп.  - К.: Знання, 2006. - 334, [2] с.; 20 см. - ІSBN 966-346-234-5.

Книга трьох авторів
Сєдих В.В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи [Текст]: навч. посібник / В.В. Сє­дих, Г.П. Терентьєва, В.К. Удалова. - X.: ХДАК, 2003. - 193 с.

Під назвою

Книга чотирьох і більше авторів
На книги чотирьох і більше авторів складається бібліографічний опис під назвою. Автори наводяться у відомостях про відповідальність. Кількість авторів, наведених у відомостях про відповідальність визна­чає бібліографуюча установа. Вони можуть бути на­веденні всі або лише перший із додаванням у квад­ратних дужках скорочення [та ін.].

Екологія: теоретичні основи і практикум [Текст]: навч. посіб. / А.Ф. Потіш, В.Г. Медвідь, О.Г. Гвоздец-кий, З.Л. Козак. - 2-ге вид., перероб. та випр. - Л.: Новий світ-2000, 2004. - 321, [7] с.; 21см. - (Вища освіта в Україні). - ISBN 966-7827-28-3.
або
Екологія: теоретичні основи і практикум [Текст]: навч. посіб. / А.Ф. Потіш [та ін.]. - 2-ге вид., пе­рероб.   та   випр.     -   Л.:   Новий   світ-2000,   2004. 321,  [7] с.;  21  см.  (Вища освіта в Україні). -ІSBN 966-7827-28-3.

Історія України [Текст]: навч.-метод, посіб. для семі­нарських занять / за ред. В.М. Литвина. - К.: Знання-Прес, 2006. - 460 с. - (Вища освіта XXI століття).

Правознавство [Текст]: підручник / за ред. В.В. Копєйчикова, А.М. Колодія. К.: Юрінком Інтер, 2006. - 752 с.

Збірники
-      опис збірника праць двох та трьох авторів, що не мають авторського оформлення, складається під назвою;
-      якщо  авторів  у  збірнику більше трьох,  опис складається під назвою незалежно від того, яке оформлення (авторське чи ні) має книга;
-      на збірник із загальною назвою, що вміщує офі­ційні  або  інші безавторські матеріали,  також складають опис під назвою.
Збірник нормативних документів із безпеки жит­тєдіяльності [Текст]: на допомогу керівникам навч. закладів / упоряд. М.В.Васильчук, Н.Й.Дуброва. - К.: Основа, 2004. - 880 с. - ІSBN 966-699-073-3.

Багаторівневий опис
Літературознавча енциклопедія [Текст]: в 2 т. / автор-уклад. Ю.І. Ковальов; керівник вид. проекту В.І. Теремко. - К.: Вид. центр «Академія», 2007. -(Енциклопедія ерудита). - ІSBN 978-966-580-232-7.
Т.  1: А   (аба)- Л (лямент).-          607с. - ISBN 978-966-580-233-4.
Т. 2: М (Маадай-Кара) - Я (я-форма). - 607 с. -ІSBN 978-966-580-234.

Аналітичний опис

Яценко, І. Нова форма табеля обліку робочого часу: відповідь на численні запитання секретарів / Ірина Яценко // Довідник секретаря та офіс-менеджера. -2009. - № 3. - С. 26 - 39.